e-solarium.pl - katalog solariów - Poznań

Uregulowania

 
 

Aktualnie obowiązujące normy prawne dotyczące urządzeń opalających i solariów

 

23 lipca 2007 roku zaczęła obowiązywać Dyrektywa Komisji Europejskiej ograniczająca emisję ultrafioletu w urządzeniach solaryjnych do poziomu 0,3 W/m2. Ograniczenie to zostało wprowadzone zgodnie z zaleceniem Grupy roboczej ds. Dyrektywy niskonapięciowej LVD ADCO 2006/95/WE.

Wartość 0,3 W/m2 odpowiada sile naświetlania UV w południe, na poziomie morza, przy bezchmurnym niebie, na równiku. Podobne przepisy obowiązywały już od dawna we Francji, Skandynawii i Hiszpanii.

Ograniczenie to dotyczy nowych urządzeń opalających, wyprodukowanych po 23.07.2007 r. W przypadku urządzeń używanych, dostosowanie ich do nowych wytycznych leży w gestii rządów poszczególnych krajów, a w szczególności terminu wprowadzenia i długości okresu przejściowego.

Z punktu widzenia właścicieli solariów nie oznacza to konieczności natychmiastowej wymiany starych urządzeń na nowe. Producenci idąc naprzeciw oczekiwaniom opracowali dla urządzeń używanych (do 10 lat) specjalne zestawy dostosowujące, które pozwolą w prosty sposób dostosować urządzenie do przepisów, bez konieczności jego wymiany. Tak przebudowany sprzęt będzie otrzymywał paszport potwierdzający jego dostosowanie do normy 0,3. W przypadku nowych urządzeń paszport dostępny jest wraz z urządzeniem.

Jednym z rozwiązań na przedłużenie okresu przejściowego – dostosowawczego może być wprowadzona za przykładem Niemiec certyfikacja salonów solaryjnych. W Niemczech studia solaryjne, które uzyskały certyfikat RST zostały dopuszczone do funkcjonowania z siłą naświetlania aż do 0,6 W/m2. Certyfikaty te obowiązują przez 3 lata od momentu uzyskania, a więc przedłużają okres przejściowy.

W Polsce ustalenia dotyczące rynku wtórnego są dopiero w fazie projektów. Polski Związek Solaryjny współpracuje z Ministerstwem Gospodarki, Głównym Inspektorem Sanitarnym i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie prac nad przygotowaniem rozporządzenia wprowadzającego ograniczenie emisji ultrafioletu na rynku polskim.

Ważnym aktem prawnym zawierającym szereg istotnych przepisów dotyczących między innymi solariów jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 lutego 2004 roku. Jest to obszerny dokument określający szczegółowe wymagania sanitarne jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (w tym solaria). Obecnie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowują projekt zmian w rozporządzeniu. W konsultacjach tych zmian uczestniczy również Polski Związek Solaryjny.

↑ powrót